Vážení přátelé, první echo o našich vydavatelských aktivitách v letošním roce je tady! Pokud sledujete informační kanály domácího lovecraftovského post rockového projektu Postcards from Arkham, jistě vám neuniklo, že PfA chystají nové album jménem "MANTA", které, stejně jako jeho předchůdce, vyjde u MetalGate Records a to na konci léta 2017.

Dnes tedy startujeme náš informační servis k této desce, ovšem tentokráte poněkud jinou formou než obvykle. Jelikož na rozdíl od "ÆØN5" bude "MANTA" více čerpat z literárního odkazu H. P. Lovecrafta, ponese se i naše zpravodajství v duchu mistrovy "weird fiction".

Přijměte tedy naše pozvání do kosmickou hrůzou prostoupeného Arkhamu roku 1923. Šestého února toho roku přinesly noviny Arkham Advertiser šokující zprávu o náhlém úmrtí v řadách profesorského sboru Miskatonické univerzity, jehož vyšetřování přivádí reportéra zmíněných novin na stopu kultu jménem "Orfické shromáždění Manty Primordialis". Zde je reprodukce původního vydání:

Text samotného článku je pak následující:

Černý den na Miskatonické univerzitě
Náhlý skon prominentního akademika

[aktualita] Arkham, 6. února, - Osazenstvo Miskatonické univerzity je v šoku od dnešního rána, kdy byl v prostorách hudební fakulty nalezen mrtev profesor Malachias Cornelius Downbarrow; příčina smrti neznámá.

Tělo zesnulého profesora Downbarrowa objevil jeho kolega, profesor Samuel Seeborne, který dorazil do areálu univerzity časně z rána, aby dokončil přípravy na ranní výuku atonální muzikologie. „Nejprve jsem si myslel, že Malachias…tedy, profesor Downbarrow…zase pracoval přes noc, jak míval ve zvyku, avšak, když jsem se k němu přiblížil, abych ho pozdravil, došlo mi, že se stalo něco strašného,“ říká Seeborne, viditelně otřesen hrůzným nálezem.

Narychlo povolaný univerzitní lékař, Dr. Waldron, již pouze konstatoval smrt a celou záležitost ohlásil příslušným úřadům, načež byl zesnulý převezen do nedaleké Nemocnice svaté Marie, kde bude podroben pitvě a dalšímu šetření. Z vyjádření arkhamské policie vyplývá, že smrt profesora Downbarrowa je momentálně posuzována jakožto podezřelá, a tudíž je předmětem policejního vyšetřování. O dalším vývoji vás budeme informovat.  

Profesor Downbarrow (67 let) byl dlouholetým členem profesorského sboru Miskatonické univerzity a mezinárodně uznáván jakožto vůdčí autorita v poněkud netradičním oboru Orfických kultů a avantgardní hudební tvorby. Jak poznamenal profesor Anthony Greenborough, děkan hudební fakulty: „Ačkoliv oblast jeho akademického bádání byla neortodoxní, jeho výzkum často přinesl neotřelý pohled na hudbu jako takovou. Jeho skon je tudíž velkou ztrátou nejen pro naši fakultu a celou univerzitu, ale též pro celou akademickou obec.“ Rektor Miskatonické univerzity, Robert T. Hayes, toho času v Egyptě na návštěvě univerzitního archeologického týmu, se připojil k projevům soustrasti prostřednictvím telegramu z Káhiry: „Dnes jsme ztratili významného učence, uznávaného kolegu a opravdového přítele Miskatonické univerzity. S jeho skonem je svět zas o něco chudší.“

Vyšetřování zahájeno
[redakční poznámka, Roger J. Greeves]

Laskavý čtenář promine poněkud osobnější tón, než jaký je obvykle k nalezení na přední stránce novin, nicméně redakce Arkham Advertiser se cítí povinována reagovat na náhlé úmrtí profesora Downbarrowa, vzhledem k překvapivému zapojení našich novin do celé události. Pravděpodobně během noci byl do naší redakce doručen balíček, obsahující několik dokumentů, které byly původně ve vlastnictví právě zmíněného profesora, jak vidno z následujícího dopisu, který byl v balíčku rovněž nalezen:  

„Vážení, předně bych vás rád ujistil, že tento dopis nebyl napsán v žertu, či z rozmaru starého muže, ale z naléhavosti osvětlit současný směr mého akademického bádání, jelikož tento přinesl natolik dalekosáhlé implikace, že tyto nelze pohřbít na stránkách nějakého akademického žurnálu, aniž by se dostaly k širšímu publiku.

Jelikož jsem vyrůstal v rodině profesionálních hudebníků, byla hudba vždy mým věrným společníkem, ačkoliv spíše než klasické kompozice, mě od mládí přitahovaly zvláštní, až podivínské, hudební projevy. A tak, když jsem se před nějakými 30ti lety stal členem profesorského sboru prestižní Miskatonické univerzity, rozhodl jsem se povýšit tuto, řekněme, hudební antropologii na svoji oficiální akademickou specializaci, zkoumaje tyto podivné hudební proudy kdekoliv se na světě objevily. A právě na jedné z mých výzkumných cest, v temných koutech střední Evropy, jsem narazil na šeptem pronášené zvěsti o orfickém kultu jménem „Orfické shromáždění Manty Primordialis“, což přirozeně probudilo mou zvědavost. Jak se ukázalo, nebyl to žádný „obyčejný“ orfický kult. Jejich hudba evokuje velkolepost a děsivou nekonečnost nebeských sfér, akustické snová krajiny nepocházející z tohoto světa, ohromné spirály ležící za hranicemi kosmu, kde monotónní pulzování vyplňuje neuchopitelnou prázdnotu…

A nyní přicházejí do Arkhamu! Postavit „věčný monument Mantě Primordialis a Její kosmické písni“. Vyhledejte je, svět by se o nich měl dozvědět! Malachias C. Downbarrow“

Toliko přiložený dopis. Zbylý obsah balíčku se sestával z výzkumných poznámek profesora Downbarrowa ke zmíněnému kultu a taktéž z několika notových zápisů, na kterých byly nicméně noty nahrazeny zvláštními symboly. Arkham Advertiser samozřejmě promptně informoval příslušné úřady vyšetřující profesorovu smrt o balíčku a jeho obsahu, nicméně vzhledem k tomu, že tato záležitost je natolik poutavá, usoudil šéfredaktor našich novin, v duchu nejlepších tradic amerického žurnalismu, zahájit vlastní pátrání, které bylo svěřeno mě, Rogeru J. Greevesovi.

Přiznávám, že jsem netušil, kde začít, nicméně pak jsem si všiml ve spěchu napsané poznámky na posledním listu profesorových poznámek, ve které stálo: „Curwen Street 66/X, 13. února“. Že by stopa? Ať už se tam má odehrát cokoliv, můžete si být drazí čtenáři jisti, že budu u toho, abych vám podal zprávy. RJG

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!