Tengri

Kontinuum

Total time: 32:32 * Style: alternative-post rock * MetalGate 2022

Tracklist

Bez minulosti / Bez budoucnosti / Vědomě / V přítomnosti

Planned for: May 2022